+45 2230 3643

Musik og motorik – sang og bevægelse

Et musisk og terapeutisk fritidstilbud for børn med handicap

v/ Musikpædagog og terapeut Cathrine Nordseth og børneergoterapeut Stine Benedicte Nielsen

Et musisk tilbud til dig og dit barn.
Vi lægger fokus på rytme, sang og musik og fysisk velvære
Vi ønsker at skabe et sted hvor børn med handicaps kan få et musisk tilbud på linje med de tilbud der udbydes i de etablerede musikskoler, så som samspilsgrupper, rytme- og sanghold. Vi vil kombinere musik og samspilsundervisningen med motorik og bevægelse og tage udgangspunkt i barnets motoriske, musiske, kommunikative og sociale ressourcer.
Støttet af vores faglige tilgang

Tilbuddet gælder børn med multiple funktionsnedsættelser, børn med Downs
Syndrom, børn med lettere motoriske vanskeligheder eller børn som bare har brug for et andet musisk tilbud end det der tilbydes andre steder.

Vi arbejder med
Rytme og sang
Sanglege og fagtesange
Instrumenter og andre materialer
Lyde og ord
Tegn til tale
Siddestilling
Vejrtrækning
Sansesystemet
Fin-, grov- og mundmotorik

Praktiske oplysninger
Sted: Praksis for Ergoterapi, Grønnevej 48, Virum
Tid: Torsdag 16.30 – 18.00
Hvordan: Vi ønsker at lave hold både for de børn der kan være alene uden deres forældre og hold for børn som har brug for sine forældre i undervisningen. Der er 6 børn i alt på hvert hold. Forældrene kan enten deltage samme med deres barn, tage sig en kop kaffe i køkkenet eller få ordnet ærinder i mens.
Begyndelsesdato: Når holdet(6 børn) er fyldt, udmeldes en begyndelsesdato.
Tilmelding: Til Stine på stine@ergoterapitilboern.dk Når du tilmelder dit barn, får du pr. mail et spørgeskema angående dit barn. Send venligst dette tilbage senest en uge efter du har modtaget det.
Pris: 3.500kr. for 10 gange. Der betales for en periode på 10 gange. Der betales efter
første gang på konto i Handelsbanken: Reg.nr. 7611 Konto nr. 0002009998

Vi inddeler så vidt muligt børnene i grupper hvor de matcher hinanden motorisk og udviklingsmæssigt.

Vi glæder os til at synge og spille med dit barn.
Cathrine Nordseth og Stine Benedicte Nielsen

+45 2627 4217 +45 2230 3643
Har du spørgsmål om noget er du velkommen til at ringe

Cathrine Nordseth

Uddannet på konservatoriet i København på rytmisk linje i 1995
med en efteruddannelse i Musik Terapi fra Aalborg universitet i 2014
Jeg har i en årrække arbejdet med børn med særlige behov.
Tosprogede børn, børn med multiple funktionsnedsættelser,
børn med lettere former for hjerneskader, børn med medfødte alkohol- og andre misbrugsskader og
omsorgssvigtede børn. Jeg bruger rytmer, rim, remser, sang, lege, sanglege, instrumenter og andre
materialer i min undervisning.

Stine Benedicte Nielsen
Jeg er uddannet ergoterapeut i 1998 og har gennem de sidste 19 år arbejdet med børn med mange
forskellige motoriske, sensoriske, kognitive og kommunikative handicaps. Jeg har været privatpraktiserende ergoterapeut de sidste 4 år og siden medio august 2014 ejer af Praksis for Ergoterapi i Virum i Nordsjælland.
De primære arbejdsområder er den fin- og mundmotorisk udvikling, den normalmotoriske
udvikling fra liggende til gående barn, barnets sansemotoriske – og kommunikative udvikling

Mål og metode
Vi bruger barnets motoriske og musiske kompetencer til at give det en god musisk oplevelse.
En stabil krops og hovedholdning er vigtig i brugen af stemmen, gribefunktionen og synet og dermed at føle sig som en del
af gruppen og det vi laver. Musikinstrumenterne og redskaberne som vi bruger, skal tilpasses det
enkelte barns motoriske formåen, så der opnås størst mulig succes.
I det frie og kreative rum der opstår i sang, musik og bevægelse, er vores mål at give barnet en god musisk oplevelse og mulighed for at udvikle sine forskellige sider

Med venlig hilsen
Cathrine Nordseth og Stine Benedicte Nielsen