+45 2230 3643

Lea dettmann

 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Lea Dettmann og bor sammen med min søn i Klampenborg. Jeg er uddannet tale- og hørepædagog også kaldet logopæd. Derudover er jeg  Castillos Morales terapeut. Jeg har siden 2004 primært arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år, oftest børn med svære vanskeligheder, f.eks. børn på et tidligt udviklingstrin. Lige nu arbejder jeg på en skole for børn med særlige behov, og ved siden af mit arbejde tilbyder jeg hjælp i privat regi gennem min virksomhed ”SPOR”.

Jeg har valgt at kalde min virksomhed for ”SPOR” som en hilsen til Rudolfo Castillilos Morales, der skal minde mig om, at kommunikation er grundlaget for alting. Vi sætter spor, griber og begriber i samspil med andre.

Hvad kan jeg?

Som tale- og hørepædagog beskæftiger jeg mig med kommunikation, sprog og tale. Det kan være alt fra et barn med svære kommunikative vanskeligheder pga. et handicap, til lette udtalevanskeligheder hos et ellers normalt fungerende barn. Viften er bred, men det handler om at hjælpe og støtte et barn i de kommunikative vanskeligheder det måtte have.

Jeg har altid været optaget af kommunikation og har en bred erfaring inden for det specialpædagogiske område – børn med høretab, børn med multiple vanskeligheder, traumatiserede børn, børn inden for autismespektret, børn på et tidligt udviklingstrin og børn med oralmotoriske planlægningsvanskeligheder i ansigt, mund og svælg. Oftest ved man som forældre eller pårørende ikke helt hvad det handler om – og et besøg af mig kan måske blive en start. Jeg samarbejder bl.a. med læger, ergoterapeuter og tandlæger i mit private netværk.

Hvad tilbyder jeg?

Talepædagogisk bistand

Castillos Morales terapi

Udredning, undervisning, rådgivning og vejledning:

  • ​børn med forsinket sprog og taleudvikling
  • børn med vanskeligheder indenfor oralmotorisk planlægning og sansemæssige vanskeligheder
  • oral og verbal dyspraksi
  • palliativ kommunikation
  • ​tegn til tale undervisning

Jeg tilbyder mine ydelser til private såvel som institutioner

Hvad er Castillos Morales terapi?

En Castillos Morales terapuet er enten en talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, tandlæge eller tandplejer, som har gennemgået en tværfaglig videreuddannelse. Der er tale om en neurologisk helhedsuddannelse, hvor vi arbejder med såvel krop som ansigt, mund og svælg samt evt. benytter os af stimulationshjælpemidler som f.eks. ganeplader.

Castillos Morales terapi tager udgangspunkt i kommunikation på nervecelleniveau til det talte sprog. Ved hjælp af stimulation påvirker vi centralnervesystemet, så en bedre funktion opnås. Som kombineret talepædagog og Castillos Morales terapeut er mit udgangspunkt bedst muligt når det drejer sig om kommunikation og tale, hvor hele kroppen inddrages. Det vil sige, at hvis et barn har udtalevanskeligheder, kan jeg, som en del af behandlingen, også arbejde med fødder eller andre dele af kroppen, alt efter hvilken problematik der er tale om.

Hvad er dyspraksi?

Dyspraksi er en neurologisk udviklingsforstyrelse, som kan være på verbalt og oralt niveau. Den kræver en særlig indsats som talepædagog og familie skal samarbejde om. Undervisningen kan tage udgangspunkt i RCM (Rodolfo Castillo Morales koncept), OPT (Oral Placement Therapy) og ​lydbyggermateriale (talesprogstræningsmateriale).

I forhold til ​tværfaglig udredning af oral og verbal dyspraksi samarbejder jeg med en privatpraktiserende foniater.

Vil du læse mere om dyspraksi henviser jeg til Dyspraksiforeningens ​hjemmeside.

Hvad er palliativ kommunikation? 

Det kan f.eks. dreje sig om mennesker med progredierende lidelser, hvor ​kommunikationsevnen samt muligheden for at udtrykke sig påvirkes løbende. Her hjælper jeg ​med bedst mulig kommunikation mellem pårørende og den syge. Jeg kommer både i hjemmet, ​på sygehus og på hospice.

Kontakt mig på telefon eller mail

Alle børn og familier er forskellige og har forskellige behov. Du er velkommen til at kontakte mig uforpligtende på telefon eller mail. lea_dettmann@hotmail.com, tlf. 22522095

Hvis du har brug for min assistance, udarbejder vi sammen en plan for dit barn. Forløb kan se forskellige ud, men starter altid med en konsultation, hvor jeg kommer hjem til jer.