+45 2230 3643

Priser

 

De priser der er opgivet, er den enkelte behandlers grundpriser. Kontakt den enkelte behandler for en specifik pris til det enkelte forløb.

Hvis du af den ene eller anden årsag udebliver eller melder afbud efter kl. 8.00 den samme morgen, betales fuldt honorar for en time.

Ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen

Undersøgelse-, vejledning- og behandlingshonorar samt udarbejdelse af skriftlige notater og rapporter 1000 kr. pr. time

  • Kørselshonorar efter statens høje takst.
  • Honorar for tid til kørsel 400 kr. pr. time.
  • Honorar for foredrag 1000 kr. pr. time.
  • Forberedelsestid til foredrag 1000 kr pr. time.
  • Forberedelsestiden ligger mellem 2-5 timer.

Talepædagog Lea Dettmann

Undersøgelse-, vejledning- og behandlingshonorar samt udarbejdelse af skriftlige notater og rapporter 1200 kr. pr. time

  • Kørselshonorar efter statens høje takst.

  • Honorar for tid til kørsel 400kr. pr. time.

(Der tages forbehold for ændringer i priser)