+45 2230 3643

Ydelser

 

Hvilke ydelser tilbydes?

Undersøgelse, udredning og behandling af et barns motoriske og sensoriske udvikling, ressourcer og muligheder.

Undersøgelse, udredning og behandling af barnets/den voksnes ansigts- og mundmotoriske udvikling herunder sutte, synke, tyggefunktion, spisning, drikning samt mimiske og kommunikative udvikling.

Undersøgelse, udredning og behandling af de oralmotoriske forudsætninger for verbal udtale

Udfærdigelse af en skriftlig rapport på baggrund af undersøgelsen.

Udfærdigelse af en skriftlig rapport på baggrund af et behandlingsforløb

Rådgivning og vejledning til familien/de pårørende og evt. personalet i børnehave eller skole, dag- eller døgntilbud i forhold til hverdagens aktiviteter, som kan være med til at udvikle patienten inden for et givent område.

Afprøvning og vejledning i brugen af specialredskaber og hjælpemidler.

Foredrag i hadicapforeninger, institutioner, faglige og tværfaglige fora