+45 2230 3643

petö

 

Petö er navnet på den ungarske fysiurg, som for 60 år siden udviklede en indlæringsmetode for børn og voksne med centralnervesystemslidelser.
Andras Petö kaldte selv metoden for Konduktiv Pædagogik.Konduktiv Pædagogik er et bud på en struktureret indlæringsmetode, der integrerer behandling og undervisning af børn og voksne med bevægelseshandicap Det er handling – barnets egen, bevidste, selvstændige aktivitet – som er målet.

I Konduktiv Pædagogik støtter man barnet i at bruge de kræfter, det råder over, hensigtsmæssigt. Mange forbinder Konduktiv Pædagogik med de særlige tremmemøbler, men man bør ikke lade sig binde af disse møbler – ligeså lidt som til andre konkrete elementer i arbejdet, særlige sange eller aktiviteter.

Det afgørende er netop ikke disse design, men den grundlæggende tankegang, at det skal være lettest muligt for hvert barn ved sin egen vilje at indrette sig en velfikseret udgangsstilling, som dels giver god mulighed for koncentration, opmærksomhed og planlægning, og dels giver et godt udgangspunkt for handling.

Som inspiration til det daglige pædagogiske arbejde er metoden meget positiv. Man arbejder med en grundholdning som baseres på:

Gruppen:

Det sociale, motivationen, energien og dynamikken.

Det tværfaglige:

Samarbejdet mellem fysioterapeuten, ergoterapeuten, talepædagogen samt læreren/pædagogen.

Bevidstheden om lærerprocessen:

Planlægning efter mål, indlæring af færdigheder, udvikling
af selvbevidsthed, omgivelsernes indretning.

Den afgørende tankegang bag – eller holdning til de typiske møblers egenskaber er at:

Hjælpemidlet kompenserer ikke

d.v.s. erstatter ikke barnets kræfter, men understøtter, at barnet
selv udfører opgaven.

Hjælpemidlet kan stadig forandres

tages af eller på.

Metoden praktiseres i dag over hele verden, og den skepsis man havde til metoden, har ændret sig,
efter at man har erfaret hvor individuelt arbejdet er orienteret, og hvor liberalt denne pædagogik værdsætter
den enkelte. Den tager udgangspunkt i en individuel planlægning, og udvikling af det personlige potentiale
med henblik på selvstændig stillingstagen, frihed og høj kvalitet i et tæt samspil med familie og andre.

Kilde: Google under Petö ” Hvad betyder”

Læs mere i Petö-pædagogikken i fokus: Udgives af Videncenter for Bevægelseshandicap