+45 2230 3643

Stine benedicte Nielsen

Ergoterapeut

 

Speciale i behandling af børn og erfaring i behandling af voksne

Ejer af Praksis for Ergoterapi

Børn med medfødte eller erhvervede hjerneskader hvor vanskelighederne er:

  • synkning- og spisning
  • udtale/kommunikation
  • sansebearbejdning
  • finmotorik
  • forsinket motorisk og kognitiv udvikling generelt

Jeg arbejder med børn der eks. har udviklet væring mod at tage føde til sig, der ikke har lært at tygge sin mad men maser det op mod ganen og efterfølgende fejlsynker/hoster eller har svært ved at bibeholde sin mad inde i munden og har det tendens til at savle.

Jeg arbejder med børn som har svært ved at udtale og udtrykke sig kommunikativt

Jeg arbejder med børn der har svært ved at koncentrere sig hjemme, i børnehaven eller skolen, som ikke vil være sammen med andre, som ikke kan lide at få kram eller slet ikke kan få nok berøring. Børn som bliver drevet rundt i manegen motorisk og adfærdsmæssigt fordi deres sansesystem ikke kan regulere sig selv.

Jeg arbejder med børn der har lammelser af en arm, af begge arme eller af både arme og ben. Børn som ikke kan holde på en blyant, tager tøj på udelukkende med den ene arm, som har svært ved at cykle eller som har andre finmotoriske vanskeligheder der griber ind i deres daglige liv i forhold til sig selv, sin familie eller kammerater.ne

Børn med en medfødt skade i hjernen har oftest udfordringer på flere områder der griber forstyrrende ind i hverdagen for både barnet selv, forældrene og for deres søskende. Barnets udfordringer har indflydelse på deres børnehave- eller skolegang, for deres sociale liv og deres psykiske og kognitive udvikling.