+45 2230 3643

Mitii – move it to improve it

 

Mitii er en træningsform udviklet på Helene Elsass centeret – et forsknings- og træningscenter.

Et videnscenter for cerebral parese, der bygger bro mellem børn og unge med CP og forskerne på universiteterne. Det er essensen af Helene Elsass Center. På blot fem år er centeret blevet et fagligt centrum, der nyder anerkendelse både i Danmark og internationalt.

Mitii – eller Move it To improve it – er et onlinebaseret træningskoncept, der opgraderer de netværk i hjernen, som gør mennesker i stand til at lære specifikke færdigheder. Træningskonceptet, der superviseres af en fagperson, kan som udgangspunkt bruges til træning af alle med hjerneskade eller en kropsskade.

En af fordelene ved Mitii er, at træningen foregår via internettet, og brugeren skal blot have en computer, en TV-skærm, en Kinect samt internetadgang. Mitii tilpasses individuelt til den person, der skal træne. Derudover justeres Mitii løbende i takt med brugerens udvikling. Justeringen foretages af en terapeut og foregår også online.

Træningen skal indeholde disse grundelementer for at opnå en positiv og målbar effekt:

Træningen skal være intensiv – daglig og i mange uger
Træningen skal være udfordrende – lige præcis så vanskelig, at det forekommer svært i begyndelsen
Træningen skal være motiverende – træning må gerne være sjovt
Træningen skal udføres med aktiv selvmedvirken – ingen træning uden fysisk aktivitet fra brugerens side

Læs mere på www.mitii.dk