+45 2230 3643

Fyraftensmøde

Forløbsbeskrivelse for børn med Verbal dyspraksi

v/ Gohar Bossen

Endnu en change 17. april kl. 16.30-18.00

04afea2

Gohar Bossen, Øre-næse-hals speciallæge fra Foniatrisk klinik, Bispebjerg har siddet i arbejdsgruppen for udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen for Verbal dyspraksi. Gohar vil denne aften fortælle om forløbsbeskrivelsens tilblivelse, gå i dybden med indholdet af forløbsbeskrivelsen og gennemgå anbefalingerne i beskrivelsen. Der vil blive mulighed for at spørge ind til anbefalingerne. Gohar vil fortælle hvordan hun undersøger for Verbal dyspraksi og der vil blive mulighed for at diskutere hvordan vi bedst kan samarbejde om barnets udtalemæssige problemer.

Dato/tidspunkt:  Tirsdag den 17. april kl. 16.30-18.00

Sted: Praksis for Ergoterapi, Grønnevej 48, 2830 Virum

Praktisk information: Der vil ikke blive mulighed for elektronisk faktura ved dette arrangement. Der vil blive serveret snack og noget at drikke

Tilmelding: Bindende tilmelding skal ske på mail til stine@ergoterapitilboern.dk Oplys venligst dit fulde navn, din uddannelse om du er selvstændig eller offentligt ansat.  Tilmelding skal ske senest tirsdag den 10. april 2018

Pris: 375kr. Betaling skal senest ske ved sidste tilmeldingsdag den 10. april På reg. nr. 7611, konto: 0002009998. Påfør: fyraftensmøde april + dit navn

Med venlig hilsen

Stine Benedicte Nielsen