+45 2230 3643

04afea2

 

Den 8. november afholder Praksis for Ergoterapi et fyraftensmøde med overskriften Stramt tungebånd hos børn. Der er sidste frist for tilmelding den 25. oktober. Der har været meget stor interesse for at høre oplægget, så aftenen er allerede overtegnet.

Oplægget til arrangementet er:

For ergoterapeuter og andre der arbejder med børn med spiseproblemer og
udtalevanskeligheder, er der en stigende interesse for emnet, for kort tungebånd. Er
tungebåndet for kort eller ej, hvad kan et for kort tungebånd medføre af
problematikker og hvad skal der gøres ved det.
En af forudsætningerne for at kunne deltage i diskussionerne og dele viden på området,
er at vide præcis hvordan tungebåndet arbejder.
Gohar Bossen øre – næse – hals speciellæge fra Foniatrisk klinik, Bispebjerg hospital, vil
holde et 2 timers fyraftensoplæg om emnet for ergoterapeuter, talepædagoger,
tandlæger og andre fagpersoner med interesse i emnet. Gohar Bossen er en af de få øre
– næse- hals læger i Danmark der dagligt ser børn med bl.a. synkevanskeligheder,
oralmotoriske og verbale udfordringer. Gohar har meget stor interesse i at arbejde
tværfagligt og hjælpe disse børn og deres forældre videre til fagpersoner med faglig
kompetence i området.

I samarbejde med firmaet Birdhouse v/ ergoterapeut Helle Grøndahl er vi ved at arrangere et lignenede oplæg. Tidspunktet vil blive annonceret på diverse facebooksider for fagpersoner, her på blokken samt på www.birdhouse.dk