+45 2230 3643

Det planlagte foredrag den 7. marts som handlede om den gode samtale med barnets hjemkommune, måtte vi aflyse på grund af for få tilmeldte.

Dette tager vi til efterretning.

Vores mål med foredraget var at give forældre til børn med handicap nogle gode værktøjer til brug i ansøgninger til kommunen,  så kommunerne forstår hvad familien er oppe imod i forhold til barnet handicap.

Vi oplever, at forældrene har store udfordringer med at få bevilling til helt basale og lovmæssige forhold. Derfor er intensionen at invitere til et lignende arrangement en anden gang, men med forskellige jursteringer.

Med venlig hilsen

Praksis for Ergoterapi v/ Stine Benedicte Nielsen