Priser

  • Undersøgelse-, vejledning- og behandlingshonorar samt udarbejdelse af skriftlige notater og rapporter er 800kr. pr. time
  • Hvis du af den ene eller anden årsag udebliver eller melder afbud efter kl. 8.00 den samme morgen, betales fuldt honorar for en time.
  • Kørselshonorar efter statens høje takst.
  • Honorar for tid til kørsel er 400 kr. pr. time.
  • Honorar for foredrag er 1000 kr. pr. time.
  • Forberedelsestid til foredrag er 800 kr pr. time.
  •  Forberedelsestiden ligger mellem 2-5 timer.

(Der tages forbehold for ændringer i priser)