+45 2230 3643

sara ujjady

Petö instruktør

 

Jeg hedder Sara Ujjady. Jeg dimitterede fra det Internationale Petö Institut i Budapest i 2013 med diplomuddannelse som konduktor og pædagog. Efter endt uddannelse arbejdede jeg i en specialbørnehave i Budapest, hvor børn med nedsatte funktionsevner var integreret blandt de normale børn. Mit arbejde bestod i at planlægge og gennemføre individuelle træningsprogrammer for børn med hemiparese, spastisk tetraparese og andre former for CP. Jeg har endvidere erfaring med børn med autisme og andre adfærds- og tilpasningsproblemer som f. eks. ADHD. Jeg har nu arbejdet i Danmark i to år, mest med børn med CP.

Formålet med mit arbejde er, at støtte barnets grundmotoriske-, finmotoriske-, kognitive- og psykiske udviklingsprocesser, ved at tilbyde et systematisk og målrettet individuelt træningsprogram. Under hele terapien tilpasser jeg programmet til barnets egne kompetencer og behov for at opnå de bedste resultater.

Forskellen mellem Petö-metoden og andre fysioterapeutiske behandlingsmetoder er, at Petö er en aktiv metode. Programmets effektivitet ligger i, at vi ser barnet fra et pædagogisk perspektiv og at vi fokuserer på det, barnet kan. Vi giver børnene succesoplevelser, som øger deres selvtillid og selvværd og dette gør dem endnu mere motiveret i deres udvikling.

Forældrenes meninger om Petö-metoden

Felicia

Petö-metoden har hjulpet Felicia på mange områder såvel fysisk som psykisk.

Felicia har fået en øget kropsbevidsthed, en større muskelmasse samt en klar forbedring i sin kropstonus og dermed også i sin balance.

Ydermere er Felicia blevet mere interesseret i og bevidst om sine omgivelser. Felicia er blevet rigtig god til at komme i kontakt med mennesker. Hendes kommunikationsevner er blevet så gode at nu skaber hun med glæde øjenkontakt. Hun er blevet mere udtryksfuld i såvel lyde som mimik.

Kærlig hilsen

Felicia og mor

Kontakt Sara på ujjadysara@gmail.com