Undersøgelser

I mange tilfælde kontaktes jeg direkte af forældrene/pårørende/patienten selv. Til nogle ydelser kontaktes jeg af andre fagpersoner som har brug for faglig supervision/ en samarbejdspartner eller jeg kontaktes af sagsbehandleren i barnets/patientens hjemkommune. Disse henvendelser sker pr. telefon eller e-mail.

Herud fra aftales et tidspunkt for første besøg. Patienten kommer til mig  i min praksis i Virum. Jeg tager ud til relevante møder, tværfaglige konferencer og vejledning i forhold til den enkelte patient.

Forud for iværksættelse af undersøgelse og vejledning, skal jeg modtage

  • Kopi af kommunal bevilling (fra barnets sagsbehandler) til dækning af konsulenthonorar for undersøgelse og vejledning med oplysning om antal tildelte timer og hvilken lov § der er bevilget under .

Undersøgelse

Varighed: Fra 1 til 20 timer fordelt på 1-8 uger inklusiv vejledning til forældre/pårørende eller patienten selv og evt. de fagpersoner der har relevans i barnets/patientens nærmiljø.

På baggrund af undersøgelsesforløbet udarbejdes en skriftlig rapport som indeholder en beskrivelse af undersøgelsesresultater og forslag/vejledning i tiltag samt en vurdering af, om der er indikation for behandling.

Rapporten gennemgås og godkendes af barnets forældre/patienten og sendes til den kommunale sagsbehandler samt andre relevante personer.