Behandling

2014-05-29 17.36.582014-06-17 14.26.42      2014-03-07 14.26.29                                                                                               
 

 Behandlingen omfatter:

Et intensivt behandlingsforløb, oftest 1-3 timer om ugen i en 4-6 måneders periode. Der gives løbende vejledning og praktisk instruktion til forældre/tværfagligt personale, pårørende og til patienten selv. Herefter udarbejdes en slutrapport som godkendes af forældrene/pårørende eller af patienten selv.

Forud for iværksættelse af behandling:

  • Kopi af henvisning fra patientens læge(dette er ikke påkrævet, men det kan være en fordel at have en henvisning fra egen læge eller en læge fra det hospital man er tilknyttet. Dette er i forhold til bevilling)
  • Bevilling fra patientens sagsbehandler i hjemkommunen med henvisning til hvilken § der bevilges under og med angivelse af antal tildelte timer