Kunde i Praksis

Privatpraktiserende ergoterapeut

Jeg har arbejdet som ergoterapeut i kommunalt regi med børn som speciale siden 1998. Siden 2004 har jeg desuden arbejdet som privatpraktiserende ergoterapeut på børneområdet og siden 2012 også med voksne. En væsentlig årsag til at jeg valgte at blive privatpraktiserende ergoterapeut var at imødekomme forældres/patienternes ønsker om et supplerende ergoterapeutisk tilbud. 

 Det er langt fra alle steder der er ansat terapeuter til at varetage de mere specifikke opgaver inden for ergoterapi som f.eks. udvikling af ansigts- og mundmotorik, finmotorik, motoriske vanskeligheder i forhold til den sproglige udvikling samt sansesystemet, der i stort omfang styre en persons motoriske udfoldelse og en persons adfærd.

Som privatpraktiserende ergoterapeut kan jeg sammen med barnets forældre/ patienten selv bruge og prioritere den tid der er nødvendig i forhold til den aktuelle problemstilling. Jeg arbejder hjemme i patientens eget hjem, i dag/døgninstitution og skole. Her er patienten trygt, dialogen er optimal og jeg har muligheden for at rådgive familien/pårørende i tiltag indenfor de rammer der er til rådighed i deres hverdag. Siden 2012 har jeg arbejdet i Praksis for Ergoterapi i Virum hvor der er en god atmosfære af hjemmelig hygge, et sted som er optimalt at behandle størsteparten af både voksne og børn. Som privatpraktiserende har jeg det direkte samarbejde med barnets forældre/de pårørende, jeg  bruger den metode til den enkelte patient, som jeg finder bedst og der er stor grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdsdagen og tidspunkterne med den enkelte familie.