11 jan

Tilføjelse til invitation ang. foredrag 7. marts 2017

Tilføjelse

Tilmelding og betaling:

Betaling sker på reg. nr. 7611, konto nr. 0002009998. Skriv: Foredrag 7. marts 2017. Når du har betalt sender du en mail til stine@ergoterapitilboern.dk. hvor du skriver dit navn og hvor mange du har tilmeldt. Betaling + mail skal ske senest tirsdag den 21. februar. Lokalerne er ikke så store. Der kan ca. være 15 tilhørere så vi kan kun opfordre til hurtig tilmelding.

10 jan

Det gode samarbejde med kommunen – hvordan

Foredrag og fyraftensmøde

Det kan være svært at opnå et godt samarbejde med kommunen. Det kan være afgørende at kende lovgivningen, samt vide hvordan man bedst kommunikere med den sagsbehandler der er tilknyttet ens barn. Eksempelvis når man vil søge om tabt arbejdsfortjeneske, om terapi eller om redskaber til træningen.

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 17.00 – 21.30 inviteres du hermed til en unik mulighed for at have to meget erfarne fagpersoner under samme tag på samme tidpunkt.

Inge Louv, selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent med mange års erfaring fra kommuner, patient- og handicaporganisationer. Inge er fuldstændig opdateret på lovgivningsområdet og god til at formidle lovstof videre på en forståelig og konkret facon. www.ingelouv.dk

Kis Laursen, selvstændig ergoterapeut i Det unikke barn med mange års erfaring med forældre til børn med handicap. Kis er god til at give helt konkrete råd og ideer til formulering og beskrivelser i kommunikation til kommunen. www.detunikkebarn.dk

Dette foredrag og fyraftensmøde er med fokus på både lovgivning og samarbejdet med det kommunale system. Forældrene får på fyraftensmødet en øget viden om, hvad de selv kan gøre for at optimere deres ansøgninger og opnå det bedst mulige samarbejde med deres sagsbehandler.

Fyraftensmødet vil blive 4 timer med konkret viden og tid til snak i plenum om, hvordan I som forældrene opnår det bedste samarbejde med kommunen samt mulighed for at få svar på spørgsmål der omhandler jeres egen (og sikkert mange andres) situation.

I Praksis for Ergoterapi er vi meget glade for at kunne tilbyde denne aften og har fået forhandlet os frem til en rigtig god pris.

Pris: 700kr pr. deltager. Prisen inkludere 4 timers viden fra Inge Louv og Kis Laursen, en lettere anretning, vand, kaffe og the. Der vil være to pauser af et kvarters varighed

Sted: Praksis for Ergoterapi, Grønnevej 48, 2830 Virum

Tilmelding og betaling:

Betaling sker på reg. nr. 7611, konto nr. 0002009998. Skriv: Foredrag 7. marts 2017. Når du har betalt sender du en mail til stine@ergoterapitilboern.dk. hvor du skriver dit navn og hvor mange du har tilmeldt. Betaling + mail skal ske senest tirsdag den 21. februar. Lokalerne er ikke så store. Der kan ca. være 15 tilhørere så vi kan kun opfordre til hurtig tilmelding.

Stine Benedicte Nielsen

Praksis for Ergoterapi

06 jan

Startdato for nyt musikhold i Praksis for Ergoterapi

Lørdag den 25. februar 2017 kl. 10-11 starter 10 nye gange musik og motorik.

Det hold som vi er sikre på fortsætter er holdet med børn i børnehave aldern. Der er plads til 6 børn på holdet. Der er allerede tilmedt to børn så skyld jer at få en plads.

Der er mulighed for at oprette flere hold hvis antallet af tilmeldinger er tilstrækkelige.

I 2017 starter vi nye musikhold. Små hold på op til 6 børn v/ musikpædagog og terapeut Cathrine Nordseth.

dsc_0226Læs her om indhold og praktisk information om holdene musik-og-motorik-tilbud-for-boern-der-har-brug-for-noget-andet